top of page

Fire Suppression System ระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) คือ ระบบที่เข้ามาช่วยป้องกันอัคคีภัยโดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานโดยมนุษย์ เมื่อตรวจพบควันไฟก็สามารถทำงานได้ทันที

ซึ่งระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นระบบป้องกันอัคคีภัยที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมาก ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกลาม ลดความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เลือกหลากหลาย ทั้งชนิดผงเคมีแห้ง ก๊าซธรรมชาติ สารสะอาดดับเพลิง โฟมดับเพลิง และระบบ

ดับเพลิงด้วยน้ำ โดยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะสารดับเพลิงแต่ละชนิดใช้งานดับไฟได้แตกต่างกัน


คุณสมบัติของระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน..จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง?

การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจจับเพลิง จะต้อง

มีเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors) หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) การส่งสัญญาณ ซึ่งระบบจะต้องสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยจะต้องส่งสัญญาณแจ้งเตือนรวดเร็วแม่นยำ ทั้งการแจ้งเตือนแบบเสียงและการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์หรือ SMS อุปกรณ์ใช้ดับเพลิง ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อดับเพลิง

ในขณะที่มีการตรวจจับเพลิงไหม้ได้ ประกอบไปด้วย สปริงเกิลเปิดน้ำ (Sprinkler System) หรืออุปกรณ์ฉีดสารดับเพลิงแบบแก๊ส (Gas Suppression System) ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ระบบควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิง ที่สามารถกำหนดค่าและควบคุมการทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น การควบคุมให้เป็นระบบตรวจจับเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ หรือการควบคุมด้วยคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การทดสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา การประเมินความเสี่ยงของสถานที่ เพื่อเลือกใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่แตกต่างกัน และการติดตั้งตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

และดับเพลิงสูง


ขั้นตอนติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ

การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่วางแผนและออกแบบให้เหมาะสม เป็นขั้นตอนแรกก่อนการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยศึกษาพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง ว่าเป็นสถานที่แบบไหน มีความเสี่ยงเรื่องใดบ้าง เพื่อเลือกประเภทระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสถานที่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็จะนำข้อมูลของสถานที่ไปเพื่อแนะนำและออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการและข้อกำหนดต่าง ๆ สร้างแผนการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นการกำหนดตำแหน่งของการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน และอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรับรอง และติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้

ถูกต้อง การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ หลังจากติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติเสร็จแล้ว จำเป็นจะต้องทดสอบระบบว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทั้งการทดสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน ความร้อน และทดสอบการดับเพลิง รวมไปถึงการอบรมบุคลากรในองค์กรให้สามารถดูแลและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติได้ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบดับเพลิงและรู้วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อระบบดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเสร็จแล้ว ก็จำเป็นจะต้องบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบทำงานได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานรับรองด้านดับเพลิง เพื่อตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับอาคารทั้ง คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ในอนาคต ลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีวัตถุไวไฟหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง


สำหรับท่านที่มีความสนใจในการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมให้บริการ

ด้านการออกแบบ และติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบดับเพลิงที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน และธรรมชาติ รวมถึง

มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงและคุ้มค่า
Comentários


bottom of page