top of page

ระบบตรวจจับควัน


ระบบที่มีการตรวจจับควัน และแจ้งเตือนชนิดระบุตำแหน่ง หรือ Addressable Smoke Detector/Addressable Notification Appliances คืออุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่ตรวจจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ และจะทำการส่งสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้อาคารทราบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพราะสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการค้นหาเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งมีผลโดยตรงที่จะทำให้ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน นอกจากด้านความรวดเร็วและแม่นยำแล้ว ยังลดการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน โดยการชดเชยความสกปรกจากสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนให้ทราบถึงความสกปรกของอุปกรณ์ตรวจจับ ซึ่งทำให้เราสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดการทำงานผิดพลาด และความยืดหยุ่นในการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการป้องกันอัคคีภัยของคุณ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต วันนี้ “อิมพีเรียล” จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่จำเป็นในระบบนี้กันครับแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ชนิดระบุตำแหน่งได้ (Addressable Fire Alarm Control Panel ) นั้น ระบบจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point) เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้น (Input Signal) สำหรับการส่งสัญญาณแจ้งเตือนการอพยพ เช่น ระบบกระจายเสียง (Speaker) และกระดิ่งแจ้งเตือน (Alarm Bell) โดยอุปกรณ์ทั้งหมด ได้รับมาตราฐานสากล UL/FM และสามารถเชื่อมต่อกับระบบประกอบอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลิฟต์


สถานที่ที่เหมาะแก่การติดตั้งระบบนี้ ควรเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ มีความซับซ้อนในพื้นที่ เช่น โรงแรม คอนโดมินเนียม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ครับ

Comments


bottom of page