top of page

5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ


ปัจจุบันมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เลือกหลากหลาย ทั้งชนิดผงเคมีแห้ง ก๊าซธรรมชาติ สารสะอาดดับเพลิง โฟมดับเพลิง และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเพราะสารดับเพลิงแต่ละชนิดใช้งานดับไฟได้แตกต่างกัน ซึ่งหากเลือกใช้สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม จะทำให้การดับเพลิงนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้


Imperial Fire Engineering มีความตั้งใจที่จะส่งมอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ดี และปลอดภัยที่สุดให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย 5 ระบบ ได้แก่


1. NOVEC 1230 / FM- 200 Fire Suppression System ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด เป็นก๊าซสังเคราะห์ สามารถดับเพลิงได้รวดเร็ว เมื่อฉีดออกมากลายเป็นไอ และไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังจากการใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงจึงใช้ถังบรรจุจำนวนน้อยกว่า ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น


2. N2 (IG-100) Inert Gas Fire Suppression System

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยก๊าซธรรมชาติ สามารถหาบรรจุได้ง่าย และราคาประหยัด ตัวถังทำจากโลหะแบบ Seamless บรรจุแรงดันได้ถึง 300 bars มีตัวควบคุมแรงดันขณะฉีดอย่างต่อเนื่อง 40-60 บาร์ เพื่อป้องกันการอันตราย


3. Fixed Foam System

ระบบดับเพลิงด้วยโฟม อุปกรณ์และน้ำยาโฟมดับเพลิงมีให้เลือกหลากหลายโดยถูกออกแบบมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดับเพลิงพร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท Hydrocarbon และ Polar Solvents


4. Fire Pump System

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดับเพลิงแบบสปริงเกอร์ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และมีความร้อนเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่กำหนด สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันที ขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม


5. Kitchen Fire Suppression System

ระบบดับเพลิงในห้องครัวโดยเฉพาะ ถูกออกแบบมาให้สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดการลุกลาม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และทรัพย์สิน สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำธรรมดา ติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องเดินท่อ conduit และ corner pulleys

หัวฉีดน้ำยาดับเพลิง ที่มีให้เลือก 5 แบบ จะมี Code สีบอกชัดเจน เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง


Comments


bottom of page