top of page

Fire Pump เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือ Fire Pump เป็นอุปกรณ์ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในระบบการดับเพลิง ใช้ในการเคลื่อนน้ำจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งที่สูงกว่า หรือในระยะที่ไกลออกไป เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดับเพลิงแบบสปริงเกอร์ (Fire Sprinkler) ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และมีความร้อนเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่กำหนด สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันที ขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม

จึงเหมาะแก่การติดตั้งใช้งานกับ อาคารสูง, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ขับเคลื่อนด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า ซึ่งต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า 2. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Heat Exchange Cooled คือ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

และระบบ Radiator Cooled คือ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำโดยใช้รังผึ้งระบายความร้อนด้วยพัดลมจากเครื่องยนต์ โดยระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump system) ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controller)

และอุปกรณ์สำหรับชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงครบชุด


Commenti


bottom of page